it  en  nl  de

In het groene hart van Italië

7th heaven facebook   7th heaven blog   7th heaven twitter   Instagram Connect

Vormgeven in Klei met Arja Hoogstad

15 juli tot 28 juli (een of twee weken) 29 juli tot 11 augustus (een of twee weken)

ook op aanvraag

Het landschap en de omgeving van deze prachtige plek zullen op diverse manieren als focus dienen. Met klei als middel komen we via telkens een andere gezichtshoek tot uitwerking van elementen als compositie, huid, vorm, schaduwspel en kleurtoepassing.

Naast keramische vormgeving zal ook een installatie `in situ` als uitgangspunt genomen worden. Zie voor voorbeelden van dergelijke installaties het werk van Andy Goldsworthy.

We sluiten de cursus af met een presentatie/tentoonstelling en bespreking van het gemaakte werk.

Voor nadere inlichtingen over de inhoud van deze cursus:

info@arjahoogstad.nl