it  en  nl  de

In het groene hart van Italië

7th heaven facebook   7th heaven blog   7th heaven twitter   Instagram Connect

Hoe te boeken

Voor alle cursussen geldt, dat naast periode die is opgenomen in het rooster, veelal andere periodes mogelijk zijn 'op aanvraag'.

Wil je een cursus boeken of wil je nadere informatie?

Stuur dan een e-mail naar alsettimocielo@gmail.com

of bel een van de volgende telefoonnummers:

Italia:

+39 0763 891037

+39 3337088211 (mobiel)

+39 3457988158 (mobiel)

Nederland:

+31 (0)6 18328908 (mobiel willem)

+31 (0)6 16817617 (mobiel edith)

Voor nader inlichtingen over de inhoud van de cursussen kun je een e-mail sturen naar de docenten.

Aanbetaling

25% van de prijs voor cursus en/of verblijf ontvangen wij graag bij de boeking, op rekeningnr. 4840095, t.n.v. alsettimocielo, Arnhem.

IBAN: NL61INGB0004840095
BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A

Na ontvangst van de aanbetaling is de plaats gereserveerd en staan verblijf en/of cursus vast, tenzij er onvoldoende deelnemers zijn.

De rest van het bedrag ontvangen wij graag vier weken voor aanvang van de cursus, eveneens op boven genoemde rekening.

Afzegging cursussen

Wij behouden ons het recht voor de boeking te annuleren in het geval van te geringe deelname, d.w.z minder dan vier personen. Vanzelfsprekend ontvang je dan de aanbetaling terug.

In het geval de cursusleider ziek is of om haar/hem moverende redenen afzegt, behouden wij ons het recht voor een andere cursusleider in te zetten dan wel de cursus af te zeggen. In het laatste geval ontvang je de aanbetaling terug.

Speciale aanbieding: bij boeking voor twee personen tegelijk ontvangt men een korting van 5% op de totale boeking. Boeking voor vier personen tegelijk of meer geeft recht op een korting van 10%.

Deze korting komt te vervallen als men een cursus exclusief wil houden voor deze vier personen.

Voor vroegboekers geldt een korting van 10%.

Deze kortingen cumuleren niet!